ติดต่อเรา

 


โรงพยาบาลบางสะพาน

94หมู่5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

โทรศัพท์ 032-691133 โทรสาร 032-691756